^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Rozmiar tekstu:

muzeum
Sieradz odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich – dr Adam Bodnar. Na spotkanie z nim do Muzeum Okręgowego przybyło 30 osób – mieszkańców miasta.

– To jedno z cyklu spotkań z lokalną społecznością. Wsłuchujemy się w jej problemy i, po konsultacjach z prawnikami, pomagamy je rozwiązać – wyjaśnił cel i sens spotkań dr Adam Bodnar.

Wśród zgłoszonych na konsultacjach tematów dominowały te związane z prawami kobiet, osób z niepełnosprawnością oraz mniejszości narodowych. Zdaniem RPO, w walce o poprawę sytuacji skuteczne mogą być protesty społeczne, które doprowadziły już do zaniechania planowanych działań. – W wyniku protestu obywatelskiego kobiety spowolniły prace nad zaostrzeniem ich praw, a warszawiacy zablokowali poszerzenie granic ich miasta. Opór grup społecznych spowodował również zatrzymanie prac nad kontrowersyjnymi zmianami kilku ustaw, by wymienić ustawę o jawności życia publicznego, ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych czy ustawę o zbiórkach publicznych – mówił rzecznik.

Nawiązując do tematu osób niepełnosprawnych, wicestarosta sieradzki Marek Kanicki zgłosił problem nierównego traktowania finansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Zmiany, które weszły w tym zakresie w 2004 roku, spowodowały, że część miejsc w DPS finansowana jest na starych, a część na nowych zasadach.

Sieradz był drugim (po Łęczycy) przystankiem w podróży RPO po województwie łódzkim. Kolejne spotkania zaplanowano w Wieluniu (21 marca), Bełchatowie (22 marca), Radomsku (23 marca) i Tomaszowie Mazowieckim (23 marca).

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23