^ Powrót na górę

 

 

Uwaga niepełnosprawni studenci

Rozmiar tekstu:

pcpr1
W piątek 30 marca mija termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2017/2018, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Chodzi o Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

O dofinansowanie mogą się ubiegać studenci i doktoranci posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, uczący się w szkole wyższej lub policealnej albo mający otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, IV piętro, pokój 412 i 413, tel. 43 827 18 07.

O pomoc finansową w ramach Modułu II „Aktywnego samorządu” niepełnosprawni studenci będą się mogli ubiegać również w roku akademickim 2018/2019. Na złożenie wniosku przewidziano okres od 3 września do 10 października 2018 r.

T.O.