^ Powrót na górę

 

 

Obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Rozmiar tekstu:

smolensk
Władze Powiatu Sieradzkiego złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym zbrodnię katyńską, odsłoniętym 11 listopada 2010 roku w Błaszkach. W ten sposób uczciły ofiary katastrofy smoleńskiej z okazji 8. rocznicy ich śmierci.

Ofiary katastrofy lotniczej samolotu rządowego z 10 kwietnia 2010 r. uczcili w Błaszkach samorządowcy oraz uczniowie i nauczyciele błaszkowskich szkół. W gronie zaproszonych na uroczystość gości znalazły się sieradzkie powiatowe władze samorządowe. Kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja w składzie: wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, sekretarz Powiatu Sieradzkiego Piotr Świderski i radny powiatowy z gminy Błaszki Łukasz Bitner.

Uroczystość zorganizował Urząd Miejski w Błaszkach we współpracy z Młodzieżową Radą Doradczą, a poprowadził ją dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica – Piotr Rolirat – wraz z jej uczniami.

Czynny udział w uroczystości miała klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego w Błaszkach. Jej uczniowie pełnili wartę honorową przy pomniku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

26  27

28  29

30  31

32  33

34  35