^ Powrót na górę

 

 

Sieradzcy strażacy ostrzegają

Rozmiar tekstu:

informacja ppoz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności w usytuowaniu stert i stogów na polach. Jakimi zasadami się kierować? Odpowiedź znajdziemy w instrukcji obrazkowej.

„Okres letni jest to czas wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wówczas wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Głównymi powodami tych zdarzeń są zachowania niebezpieczne ludzi, głównie używanie ognia otwartego (palenie tytoniu) oraz brak przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych” – informuje zastępca komendanta powiatowego PSP w Sieradzu kpt. Tomasz Łodo w piśmie skierowanym do samorządów powiatu sieradzkiego.

Aby przypomnieć zasady, jakimi należy kierować się przy planowaniu rozmieszczenia stert słomy (zwłaszcza w sąsiedztwie zabudowań gospodarskich), PSP przygotowała infografikę. Przedstawiamy ją poniżej.

T.O.

ustawienie