^ Powrót na górę

 

 

XLVII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
W czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Wystąpienie przybyłych gości.

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych.

9. Informacja Starosty Sieradzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLVI do XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

10. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Sieradzkim oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w 2017 roku.

11. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na temat realizacji zadań w 2017 roku.

12. Informacja na temat wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych w Powiecie Sieradzkim w 2017 roku.

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sieradzkiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

14. Ocena zasobów pomocy społecznej.

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018-2036.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Senior+.

19. Sprawy różne.

20. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.