^ Powrót na górę

 

 

Marszałek promuje budżet obywatelski

Rozmiar tekstu:

budzet obywatelski
Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień omówił założenia tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Jest kilka zmian w porównaniu z ubiegłoroczną edycją BO SWŁ. – Jedną z nich jest wyodrębnienie 2-milionowej puli środków na zadania obejmujące całość województwa. Na pozostałe przedsięwzięcia subregionalne mamy kwotę 6 mln zł, podzieloną na poszczególne subregiony według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców i powierzchnię. Łącznie daje to pulę 8 mln, to o 3 mln więcej niż w ubiegłym roku – wyjaśnia marszałek. Województwo podzielone jest na pięć subregionów. Powiat sieradzki należy do subregionu zachodniego, wraz z łaskim, pabianickim, pajęczańskim, poddębickim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim.

Najogólniej mówiąc, idea budżetu obywatelskiego opiera się na mobilizacji mieszkańców. – Wszystko zaczyna się od oddolnego pomysłu. Na jego poparcie należy zebrać podpisy minimum 50 osób akceptujących propozycję. Jest ona następnie weryfikowana przez urzędników i jeżeli przejdzie ten etap pozytywnie, zostaje poddana głosowaniu mieszkańców – mówi Juliusz Góraj z Urzędu Marszałkowskiego. Na dofinansowanie mogą liczyć propozycje o największym poparciu. Można zgłaszać projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać mailem, pocztą lub osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Termin zgłaszania zadań do BO SWŁ mija 16 maja. Przez następne dwa miesiące – do 16 lipca – pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą weryfikować wnioski, a do 3 sierpnia ogłoszą osobno listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania. Na ewentualne odwołania będzie czas do 10 sierpnia. Głosowanie rozpocznie się 1 października i będzie trwać do 22 października (pisemne) i do końca tego miesiąca (internetowe). Do 30 listopada dowiemy się, które pomysły zostaną zrealizowane w roku 2019.

W razie pytań i wątpliwości, przedstawiciele Samorządu Województwa Łódzkiego zachęcają do zadawania pytań i zasięgania fachowej wiedzy telefonicznie, mejlowo lub osobiście. Na użytek BO SWŁ powstała również strona internetowa: www.bo.lodzkie.pl.

T.O.

1  2

3  4

6  7

8  10

11  12

13  14