^ Powrót na górę

 

 

Sieradzka kolegiata bazyliką mniejszą

Rozmiar tekstu:

fara
Jak poinformowała Diecezja Włocławska, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nadała sieradzkiej kolegiacie godność bazyliki mniejszej. Uroczyste ogłoszenie tego faktu nastąpi 21 maja.

Wniosek o poniesienie rangi sieradzkiej świątyni złożył do Stolicy Apostolskiej biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, który „w piśmie z dnia 2 lutego 2018 wyraził liczne prośby i pragnienia duchowieństwa oraz wiernych miasta Sieradza, zwłaszcza parafii Wszystkich Świętych” (cytat za: www.diecezja.wloclawek.pl).

Odpowiedzią był dekret, wydany 19 marca 2018, potwierdzający nadanie kolegiacie tytułu bazyliki mniejszej.

T.O.