Podziękowanie za ufundowanie nagród

Rozmiar tekstu:

rajd
W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbył się 43 Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”, zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu. Zarząd dziękuje współorganizatorom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz wsparcie finansowe.

Wśród organizatorów i sponsorów znalazły się następujące instytucje: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza, Gmina Sędziejowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach oraz Nadleśnictwo Kolumna, które ufundowały nagrody dla zwycięzców indywidualnych i drużyn w przeprowadzonych podczas rajdu konkursach oraz klasyfikacji generalnej. Ponadto Urząd Miasta Sieradza oraz Nadleśnictwo Kolumna pokryły koszt wynajmu autokarów, którymi turyści dotarli do Sędziejowic, a Gmina Sędziejowice – koszt posiłku dla wszystkich uczestników.

Zarząd Oddziału PTTK dziękuje współorganizatorom i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz wsparcie finansowe.

Wiesława Sujecka – Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Sieradzu

Witold Drozd – Komandor Rajdu

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15