^ Powrót na górę

 

 

Dzień godności osób niepełnosprawnych

Rozmiar tekstu:

niepelnosprawni
Ulicami Sieradza przeszedł pochód osób niepełnosprawnych. W ten sposób już od kilkunastu lat – w okolicach przypadającego 5 maja Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – zwracają one uwagę lokalnej społeczności na swoje potrzeby i problemy.

W pochodzie – od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do Starostwa Powiatowego, a potem do Teatru Miejskiego, przeszli podopieczni placówek specjalnych i warsztatów terapii zajęciowej z powiatu sieradzkiego.

Pod budynkiem starostwa władze powiatu i miasta – przede wszystkim starosta sieradzki Mariusz Bądzior i prezydent Sieradza Paweł Osiewała – wysłuchali apelu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Wśród przytoczonych tematów znalazły się m.in. kwestie związane z remontami konkretnych ulic. W petycji, odczytanej przed budynkiem starostwa, znalazł się taki oto punkt: „Prosimy o wyremontowanie drogi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, aby osoby poruszające się na wózkach mogły bez przeszkód z niej korzystać, oraz o wyznaczenie miejsc parkingowych na tej ulicy i zabezpieczenie barierkami stromego pobocza”. Kolejne punkty odnosiły się do likwidacji barier architektonicznych i tworzenia miejsc pobytu dziennego dla osób chorych psychicznie.

– Dobrze, że wciąż przypominacie nam o swoich problemach, bo ciągle zabiegani, rzeczywiście nie zawsze je dostrzegamy. Z perspektywy osoby pełnosprawnej na wiele z tych problemów nie zwraca się uwagi, traktując je jako rzeczy normalne – mówił starosta Mariusz Bądzior.

Resztę dnia uczestnicy marszu spędzili w Teatrze Miejskim i na placu przed nim. Tam przygotowano dla nich atrakcje i zabawy, a także przedstawienie.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25