^ Powrót na górę

 

 

Szkolenie z pomocy prawnej

Rozmiar tekstu:

dps
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu wzięli udział w szkoleniu z zakresu pomocy prawnej i edukacji prawnej. Prowadzili je fachowcy z Fundacji Młodzi Ludziom Borysław, która zapewnia poradnictwo w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Błaszkach, Warcie i Złoczewie.

Przypominamy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zgodnie z jej przepisami (art. 8 ust. 1), „zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat”.

W powiecie sieradzkim funkcjonuje pięć takich punktów: dwa w Sieradzu (w Starostwie Powiatowym i w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) oraz po jednym w terenowych szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi, a więc w Błaszkach, Warcie i Złoczewie. Na prowadzenie trzech punktów w terenie konieczne jest przeprowadzenie konkursu. W tym roku wygrała go właśnie Fundacja Młodzi Ludziom Borysław. Z kolei prawników do dwóch punktów w Sieradzu wyznaczają: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi.

W szkoleniu w DPS w Sieradzu uczestniczyła prezes fundacji Katarzyna Łuczyńska. Z mieszkańcami rozmawiał również adwokat Filip Iwaszkiewicz, który omówił zagrożenia wynikające z nieuczciwych praktyk rynkowych. Przybliżył również sposoby walki z nimi oraz możliwości skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych znajdujących się w punktach na terenie Sieradza.

Organizatorem szkolenia było sieradzkie Forum Młodych Ludowców.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8