^ Powrót na górę

 

 

Nagroda za Centrum Usług Społecznych

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiat Sieradzki został laureatem konkursu „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” za rok 2018, zajmując II miejsce w kategorii „Samorząd przyjazny rodzinie”. Organizatorzy wyróżnili również rodzinę zastępczą z naszego powiatu – Annę i Grzegorza Świtałów ze Złoczewa.

Z okazji X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury spotkali się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych, a także wyróżnione rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z województwa łódzkiego. W gronie tym znalazła się również delegacja Powiatu Sieradzkiego: wicestarosta Marek Kanicki, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Marcińczak, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach Agata Janiak oraz pracownik socjalny z PCPR Justyna Wieczorek.

Na spotkaniu organizatorzy z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi podsumowali konkurs o nagrodę marszałka województwa łódzkiego „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” w kategoriach „Samorząd przyjazny rodzinie” i „Przedsiębiorca/organizacja przyjazny/przyjazna rodzinie”. Ponadto wyróżnili rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Wśród nagrodzonych samorządów znalazł się Powiat Sieradzki, doceniony za projekt pod nazwą Centrum Usług Społecznych. – Chodzi o zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkających w powiecie sieradzkim. Usługi te realizujemy częściowo w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, a częściowo poza nim – wyjaśnia Krystyna Marcińczak.

CUS proponuje usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (w domu beneficjenta) oraz krótkookresowy pobyt wytchnieniowy, usługę transportową, klub seniora i specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego. Ponadto w ramach CUS realizowane jest poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

– Projekt powstał w sieradzkim PCPR. Placówka ta, jako jedna z jednostek Powiatu Sieradzkiego, jest tu wiodąca. Ponadto CUS realizują cztery podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu, sieradzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu – wymienia wicestarosta sieradzki Marek Kanicki.

Realizacja projektu CUS rozpoczęła się 1 grudnia 2017 r. i potrwa do końca kwietnia 2020. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne)

Laureaci konkursu „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” w roku 2018:

Kategoria „Samorząd przyjazny rodzinie”:

I miejsce – Powiat Radomszczański. Nazwa inicjatywy: projekt „Szansa w rodzinie zastępczej”.

II miejsce – Powiat Sieradzki. Nazwa inicjatywy: projekt partnerski „Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim”.

III miejsce – Gmina Jeżów. Nazwa inicjatywy: „Jeżów dla rodziny”.

Kategoria „Przedsiębiorca przyjazny rodzinie”:

I miejsce – Stowarzyszenie Łódź Filmowa. Nazwa inicjatywy: „Europejskie filmy dla dzieci”.

II miejsce – Fundacja Gajusz. Nazwa inicjatywy: projekt „Rodzeństwa”.

III miejsce – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Zgierzu. Nazwa inicjatywy: „Ośrodek Wczesnej Interwencji”.

Wyróżnienia: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” oraz Bank Spółdzielczy w Zgierzu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  28

29  30

31  32

33  34

35  36

37  38

39  40