^ Powrót na górę

 

 

Kolegiata została Bazyliką Mniejszą

Rozmiar tekstu:

bazylika
Sieradzki kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych został Bazyliką Mniejszą. Uroczyste ogłoszenie tego faktu nastąpiło 21 maja podczas mszy świętej, celebrowanej przez biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa.

Wniosek o poniesienie rangi sieradzkiej świątyni złożył do Stolicy Apostolskiej biskup Wiesław Alojzy Mering, który „w piśmie z dnia 2 lutego 2018 wyraził liczne prośby i pragnienia duchowieństwa oraz wiernych miasta Sieradza, zwłaszcza parafii Wszystkich Świętych” (cytat za stroną internetową diecezji).

Odpowiedzią był dekret, wydany 19 marca 2018 r., potwierdzający nadanie kolegiacie tytułu Bazyliki Mniejszej. Fakt ten został oficjalnie ogłoszony podczas nabożeństwa z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, delegacji sieradzkich placówek oświatowych i organizacji społecznych oraz mieszkańców miasta.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

23  24

25  26

27  28

29  30

31  32

33  34

35  37

38  39

40  41