^ Powrót na górę

 

 

Anna Kłos stypendystką START 2018

Rozmiar tekstu:

anna klos1
Sieradzanka Anna Kłos, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, została wyróżniona stypendium START, przyznawanym najzdolniejszym młodym naukowcom przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Anna Kłos jest jedyną laureatką START 2018, reprezentującą dziedzinę geodezja i kartografia. W 2016 r. zdobyła stopień naukowy doktora nauk technicznych w tej właśnie specjalności i została adiunktem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Jednocześnie kieruje projektem Narodowego Centrum Nauki: „Opracowanie innowacyjnej metody modelowania geodezyjnych szeregów czasowych z wykorzystaniem adaptacyjnego filtru Wienera i zależności w części stochastycznej”. Pracuje też w dwóch zespołach międzynarodowych oraz uczestniczy w pracach grup roboczych Międzynarodowej Asocjacji Geodezji, zajmujących się zastosowaniem metod matematycznych w analizach geodezyjnych szeregów czasowych. Jest współautorką 110 prezentacji, wygłoszonych na konferencjach polskich i międzynarodowych.

START to największy w Polsce program stypendialny, przeznaczony dla najlepszych młodych badaczy przed 30. rokiem życia. Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów.

T.O.