^ Powrót na górę

 

 

Jednostka OSP w Poniatowie ma 100 lat

Rozmiar tekstu:

osp poniatow
Jest równolatką polskiej niepodległości. Dokładnie 100 lat temu w miejscowości Poniatów koło Goszczanowa z inicjatywy Stanisława Juszczaka, Józefa Ignaczaka, Stanisława Strojwąsa i Stanisława Dulasa powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na początku istniała tylko formalnie, na papierze, bo pierwsi poniatowscy strażacy nie mieli ani sprzętu gaśniczego, ani mundurów. Mieli jednak potencjał w postaci własnego zaangażowania i poparcia mieszkańców. Ze składek tych ostatnich zakupiono pierwsze wyposażenie i ubiór dla druhów. A były to: pompa ręczna, kilka węży i 10 kompletów mundurów.

Sprzęt przechowywano w drewnianej remizie, urządzonej w budynku odkupionym od jednego z druhów. W 1934 r. ks. Kazimierz Bus w kościele parafialnym w Goszczanowie poświęcił sztandar jednostki, a trzy lata później sprzedano drewnianą strażnicę. Jej miejsce zajął murowany budynek, służący OSP Poniatów do dzisiaj. – Przez te 100 lat osiągnęliśmy bardzo wiele. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowania druhów strażaków, tych obecnych, ale i tych, którzy już od nas odeszli – mówi prezes jednostki Krzysztof Gaj.

Strażacy z Poniatowa świętowali 100-lecie w niedzielę 3 czerwca na placu przed remizą – tuż po mszy świętej w kościele parafialnym w Goszczanowie. Uroczystość zgromadziła tam samorządowców, strażaków z innych jednostek OSP gminy Goszczanów oraz mieszkańców wsi.

W imieniu Powiatu Sieradzkiego udział w jubileuszu wziął wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, który w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na duże zaufanie polskiego społeczeństwa do strażaków ochotników: – Wiemy, że to zaufanie nie jest za darmo. To wyraz wdzięczności za humanitarną służbę ludziom i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31