^ Powrót na górę

 

 

Zjazd geodetów województwa łódzkiego

Rozmiar tekstu:

geodeci
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu zorganizował naradę szkoleniową przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego. Miejscem spotkania był Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy w Stawiszczu koło Sieradza.

W naradzie wzięło udział ponad 40 pracowników powiatowych struktur geodezyjnych województwa. – Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego to jedno z zadań samorządu powiatowego. Chcemy je wypełniać jak najlepiej, dlatego co trzy lata organizowane są konferencje na szczeblu wojewódzkim, służące wymianie informacji i doświadczeń. Wizyta geodetów z całego województwa łódzkiego to również okazja do promocji naszego regionu, dlatego postanowiliśmy pokazać im piękno powiatu sieradzkiego, uwiecznione na fotografiach wykonanych z pokładu helikoptera. Sądząc po reakcjach obecnych, ten ilustrowany przerywnik bardzo się spodobał – mówi sekretarz Powiatu Sieradzkiego Piotr Świderski.

W programie konferencji sporo miejsca poświęcono tematyce archiwizacji dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. A służby geodezyjne naprawdę mają co archiwizować, bo przechowują mapy liczące sobie nawet kilkaset lat. O magazynowaniu zasobów opowiedział Mirosław Szatarski, kustosz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Była też mowa o sprawozdaniach technicznych (Dariusz Szczepański z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi), atlasie danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Wojciech Dyakowski, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego) oraz scaleniach gruntów w województwie łódzkim (Mariusz Piechura, p.o. dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi i Marek Świątek, kierownik pracowni WBG).

Stan realizacji prac geodezyjnych finansowanych z budżetu państwa omówił Wojciech Dyakowski, a o e-usługach systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej opowiedziała Ewa Sikora, Geodeta Powiatowy z Bielska.

Poruszono również aktualną tematykę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych, znanego jako RODO. Jego przepisy weszły w życie 25 maja bieżącego roku.

Konferencję zakończyło wystąpienie Geodety Powiatowego z Piotrkowa Trybunalskiego – Haliny Caban – poświęcone informacji o działaniach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

9  10

11  12

13  7