^ Powrót na górę

 

 

Remonty w sieradzkim DPS-ie

Rozmiar tekstu:

dps
W Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu niebawem rozpoczną się remonty związane z utworzeniem Domu Dziennego Pobytu „Senior+” i dostosowaniem pomieszczeń rehabilitacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na obie inwestycje Powiat Sieradzki pozyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. „Senior+” powstanie dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zakończyło się już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Została nim łódzka firma „Aha”. Dom Dziennego Pobytu powstanie na IV piętrze DPS-u. Termin realizacji: 31 grudnia 2018 r.

Pomieszczenia rehabilitacji, znajdujące się na parterze budynku, na czas remontu zostaną wyłączone z użytkowania. – Zabiegi będziemy wykonywać przy użyciu przenośnej aparatury rehabilitacyjnej w pokojach pacjentów – mówi Aleksandra Gadomska, dyrektor DPS. Wykonawcą remontu będzie firma „Budmal” z Sieradza. Prace potrwają do końca listopada bieżącego roku.

T.O.