Konwent Powiatów w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

konwent
Obrady Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, zdominowały dwa tematy: rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 i sytuacja Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa łódzkiego.

Konwent rozpoczął się jednak od prezentacji multimedialnej, dotyczącej powiatu sieradzkiego. O walorach turystycznych, sytuacji gospodarczej oraz przedsięwzięciach sieradzkiego samorządu powiatowego opowiedział starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Na temat problemów samorządowej oświaty obszernie wypowiedział się naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Zenon Kołodziej, który nawiązał do konsekwencji reformy systemu oświatowego dla szkół ponadgimnazjalnych. Problem polega na tym, że w roku 2019 placówki te rekrutować będą pierwszoklasistów wśród dwóch roczników uczniów kończących oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych i w samych podstawówkach. Wiąże się z tym wiele wątpliwości i pytań, na które nie ma odpowiedzi.

– To my jako samorządowcy będziemy odpowiedzialni za proces rekrutacji i za jego konsekwencje. Z wszystkimi wątpliwościami i pytaniami nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, a za chwilę również uczniowie też przyjdą do nas i ewentualne pretensje również skierują w naszą stronę. Czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć bazę lokalową, sportową i jakąkolwiek inną dla tych dwóch roczników? Są obawy, czy dostępność do oddziałów, które mamy w ofercie, będzie jednakowa dla wszystkich – mówił Zenon Kołodziej.

Z kolei o sytuacji DPS-ów w województwie, na przykładzie placówek podległych Powiatowi Sieradzkiemu, opowiedziała Aleksandra Gadomska, dyrektor DPS w Sieradzu. Działające w powiecie DPS-y dysponują łącznie 513 miejscami dla osób potrzebujących takiej pomocy. Jak napisano w stanowisku, przyjętym podczas obrad konwentu, „na finansowanie pobytu mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz posiadających skierowania do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r., oprócz odpłatności wnoszonej przez mieszkańców, dotacji udziela budżet państwa, co w łącznej kwocie nie pokrywa rzeczywistych kosztów pobytu tych osób. Pobyt mieszkańców przyjętych po tej dacie finansowany jest z odpłatności wnoszonej przez mieszkańca, opłaty wnoszonej przez rodzinę oraz gminę do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym domu pomocy społecznej i w pełni pokrywa koszty utrzymania” (treść stanowiska tutaj). Chodzi więc o to, by zwiększyć dotacje przyznawane na utrzymanie pacjentów przyjmowanych na tzw. starych zasadach.

Wśród poruszonych na konwencie tematów znalazła się jeszcze informacja o funkcjonowaniu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na terenie województwa łódzkiego. Omówił ją dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Piotr Rydzewski.

Kolejne posiedzenie konwentu zaplanowano na październik. Odbędzie się ono na terenie powiatu zgierskiego.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

14  17

15  16

18  19

20  21

22  23

24  25