Obchody 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego

Rozmiar tekstu:

zhp
Starosta sieradzki Mariusz Bądzior wręczył sieradzkim harcerzom odznaczenie „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”, przyznane przez Radę Powiatu. Władze samorządowe uczciły w ten sposób przypadające w tym roku 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego.

Odznaczenie zostało wręczone w Teatrze Miejskim w Sieradzu podczas gali jubileuszowej z udziałem samorządowców oraz obecnych i byłych harcerzy. Uchwałę Rady Powiatu, przyznającą tytuł „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” odczytał jej przewodniczący Henryk Waluda. Odznaczenie to przyznano również wieloletniemu działaczowi harcerskiemu, byłemu dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Sieradzu Jerzemu Kowalskiemu. Tam też Mariusz Bądzior z rąk komendanta Hufca ZHP Sieradz Przemysława Serwety otrzymał pamiątkowy medal, wybity z okazji 100. rocznicy utworzenia Związku.

– Kiedy obejmowałem funkcję komendanta, nie zdawałem sobie sprawy, że na moją kadencję przypadną tak ważne rocznice. Bo w tym roku obchodzimy przecież nie tylko 100-lecie ZHP i związany z tym Rok Harcerstwa, ale również, a może przede wszystkim 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wszystko to razem sprawia, że jest to czas pamięci o sprawach bardzo ważnych dla nas wszystkich. Harcerstwo od początku ściśle wiązało się z wolnością i rozwijało się wraz z odrodzoną Rzeczpospolitą – mówił Przemysław Serweta.

Obchody rozpoczęła msza święta, odprawiona w sieradzkiej Bazylice Mniejszej w intencji harcerek i harcerzy oraz wszystkich przyjaciół harcerstwa. Po nabożeństwie na przykościelnej ścianie memorialnej odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą „pamięci sieradzkich harcerek i harcerzy, którzy swoje życie poświęcili ojczyźnie”.

Dopełnieniem obchodów był piknik w Parku Staromiejskim. Na scenie amfiteatru wystąpiły m.in. młodzieżowe zespoły taneczne –   wychowankowie Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego i Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu oraz adepci Szkoły Tańca Katarzyny Kałuziak.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  19

20  21

22  23

24  25