^ Powrót na górę

 

 

Zasłużona jednostka OSP w Grójcu Wielkim

Rozmiar tekstu:

osp grojec wielki
Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu Wielkim (gm. Złoczew) została odznaczona przez Radę Powiatu Sieradzkiego medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Wręczył go wicestarosta sieradzki Marek Kanicki na uroczystości z okazji jej 100-lecia.

W niedzielne popołudnie na placu przy strażnicy OSP w Grójcu Wielkim zebrali się strażacy, samorządowcy i mieszkańcy miejscowości. Okazją do świętowania była 100. rocznica utworzenia straży ogniowej.

– Z okazji jubileuszu składam na Wasze ręce wyrazy szacunku i uznania za humanitarną służbę ludziom oraz ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Ratując życie i mienie, stoicie przed coraz trudniejszymi zadaniami, towarzyszącymi rozwojowi techniki i cywilizacji – mówił wicestarosta Marek Kanicki, który udekorował sztandar jednostki medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Towarzyszyło mu dwoje radnych powiatowych ze Złoczewa – Edward Szewczyk (który jest jednocześnie członkiem Zarządu Powiatu) i Katarzyna Paprota.

Mieszkańcy i strażacy z Grójca Wielkiego postanowili upamiętnić jubileusz okolicznościową tablicą pamiątkową. Odsłonili ją druhowie honorowi jednostki: Stanisław Laskowski i Stanisław Grela w asyście prezesa OSP Grójec Wielki Andrzeja Kałuży. Tablicę poświęcił ks. prałat Zbigniew Stefański, kapelan strażaków gminy Złoczew.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31