^ Powrót na górę

 

 

XLIX sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
We wtorek 26 czerwca o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu (nr 113) odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołów obrad z XLVII i XLVIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza XLIX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia przybyłych gości.

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych.

9. Informacja Starosty Sieradzkiego o działalności Zarządu Powiatu Sieradzkiego w okresie od XLVII do XLIX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą i Miastem Warta umowy dotacji przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno – Etap I.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sieradzkiego – Starosty.

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” – Ochotnicza Straż Pożarna w Skalmierzu.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.