^ Powrót na górę

 

 

Pomoc dla sprawców przemocy domowej

Rozmiar tekstu:

pcpr
Jak zmotywować sprawcę przemocy domowej do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym i podjęcia leczenia uzależnień? Z tym trudnym zagadnieniem zmierzyli się uczestnicy szkolenia, zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Sprawcy przemocy domowej na siłę pomóc się nie da. – Najważniejsza sprawa to przebić się z odpowiednią informacją do jego świadomości. Możemy go wspierać i zachęcać do terapii, ale nie możemy go do niczego zmusić. Sprawcy przemocy prawie nigdy nie mają świadomości, że wyrządzają krzywdę swoim najbliższym. Nawet gdy dostają jasną informację od najbliższego otoczenia, że zachowują się niestosownie, rzadko to do nich dociera – mówi prowadząca szkolenie Adriana Wenc, specjalistka terapii uzależnień.

Szkolenie zorganizowano w sali konferencyjnej sieradzkiego Starostwa Powiatowego. Wzięło w nim udział 40 osób. Byli wśród nich pracownicy samorządowej opieki społecznej, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i kuratorzy sądowi z powiatu sieradzkiego.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11