^ Powrót na górę

 

 

RODO w organizacjach pozarządowych

Rozmiar tekstu:

szkolenie
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających w powiecie sieradzkim, wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat rozporządzenia RODO, które weszło w życie 25 maja bieżącego roku. Jego zawiłości wyjaśniała Agnieszka Krawczyk, radca prawny.

RODO jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, przyjętym 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje ono również problem swobodnego przepływu tego rodzaju informacji. Rozporządzenie wprowadziło obowiązek powołania we wszystkich państwowych instytucjach inspektorów ochrony danych (IOD), którzy zastąpili dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Weście RODO w życie 25 maja 2018 r. wprowadziło sporo zamieszania, nie tylko w urzędach, szkołach, szpitalach i placówkach pracujących na dużych zbiorach danych osobowych. Problemy z wdrożeniem przepisów rozporządzenia mają również podmioty mniejsze, jak organizacje pozarządowe.

– Ich specyfika polega na tym, że pracujący w nich ludzie udzielają się społecznie. Większość z nich to małe organizacje o niewielkich dochodach, niemające dostępu do specjalistów, niemające własnych siedzib, ale mimo to przetwarzające dane osobowe. Ochronę tych danych powinny one zacząć od przeanalizowania, jakiego rodzaju dane przetwarzają, a także jaki jest rodzaj i cel tego przetwarzania – mówi Agnieszka Krawczyk.

Spotkanie współorganizowały: Powiat Sieradzki i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi.

T.O.

1  2

3  4