^ Powrót na górę

 

 

Zasłużona jednostka OSP Zagajew

Rozmiar tekstu:

osp zagajew
Wicestarosta sieradzki Marek Kanicki oraz radni powiatowi Tomasz Baliński i Krzysztof Żubrowski, przekazali jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagajewie (gm. Warta) odznaczenie „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”, przyznane przez Radę Powiatu Sieradzkiego.

– OSP w Zagajewie od początku istnienia aktywnie bierze udział w życiu miejscowości, poza akcjami ratowniczo-gaśniczymi uczestniczy w różnych wiejskich przedsięwzięciach. Na szczególne uznanie zasługuje ścisła współpraca jednostki ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew, która owocuje wieloma inicjatywami integrującymi lokalną społeczność – mówił Marek Kanicki podczas jubileuszowej uroczystości na placu przez remizą.

Obchody 100-lecia jednostki rozpoczęła msza święta polowa, odprawiona przez o. Sławomira Zaporowskiego, gwardiana Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie. Następnie wręczono odznaczenia zasłużonym druhom, a przedstawiciele Powiatu Sieradzkiego udekorowali sztandar OSP Zagajew medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Historię jednostki ilustrowała wystawa zdjęć, którą zaprezentowano na drewnianej ścianie przed remizą, oraz zabytkowy wóz strażacki, przypominający zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom wsi, czym dawni druhowie jeździli do pożarów.

W zasobach Archiwum Państwowego w Łodzi zachowały się akta Urzędu Gminy Bartochów z 25 kwietnia 1918 r. „o utworzeniu straży ogniowej ochotniczej w gminie”. Widnieje w nich lista 23 osób, które zapisały się do tworzonej właśnie jednostki w Zagajewie. Łączna liczba jej członków w początkach działalności wynosiła 34. Kolejne ważne daty w historii OSP Zagajew to lata 1959 (przekazanie nowego murowanego budynku na potrzeby straży), 1962 (zakup motopompy), 1965 (oddanie do użytku zbiornika wodnego) i 1988 (początek budowy nowej strażnicy).

Obecnie w jednostce OSP w Zagajewie służy 30 druhów, którzy biorą udział w szkoleniach, ćwiczeniach i posiadają kwalifikacje do działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy dysponują remizą, zbudowaną w latach 2000-2010 i podstawowym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych. Funkcję prezesa obecnie pełni Mirosław Baraniecki, a naczelnikiem jest Jan Wosiak.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  13

12  14

15  18

16  17

19  20

21  22

23  24

25  25a

26  27

28  29

31  32

33  34

35  36

37  38

39  40