^ Powrót na górę

 

 

Odznaczenie dla druhów z Kłocka

Rozmiar tekstu:

osp klocko
W styczniu 2018 r. Rada Powiatu Sieradzkiego przyznała Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłocku (gm. Sieradz) tytuł honorowy „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Odznaczenie wręczył jednostce starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Najstarsi mieszkańcy Kłocka wspominali, że w 1917 r. wieś nawiedził wielki pożar. Pozostały po nim zgliszcza 25 budynków i potrzeba powołania straży ogniowej. Utworzono ją w 1918 – roku odzyskania przez Polskę niepodległości.

OSP Kłocko to jedna z kilkunastu jednostek ochotniczych w powiecie sieradzkim, które obchodzą w tym roku jubileusz 100-lecia działalności. Nie jest dziełem przypadku, że to właśnie wtedy, w 1918 r. powoływano grupy strażaków ochotników. Odtwarzana po 123-letniej przerwie państwowość potrzebowała działaczy społecznych i oddolnych formacji chroniących mieszkańców.

– Z okazji tego pięknego jubileuszu składam na Wasze ręce wyrazy szacunku i uznania za humanitarną służbę ludziom oraz ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Ratując życie i mienie od 100 lat, stoicie przed coraz trudniejszymi zadaniami, towarzyszącymi rozwojowi techniki i cywilizacji – powiedział starosta Mariusz Bądzior, który udekorował sztandar jednostki medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Towarzyszyli mu przedstawiciele Rady Powiatu Sieradzkiego – jej przewodniczący Henryk Waluda i wiceprzewodniczący Jan Hankiewicz.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14