^ Powrót na górę

 

 

Zadłużenie gmin według ministerstwa

Rozmiar tekstu:

ministerstwo finansow
Resort finansów podał dane o zadłużeniu 2478 samorządów gminnych w odniesieniu do liczby mieszkańców. Z zestawienia wynika, że najbardziej zadłużoną gminą w powiecie sieradzkim (w przeliczeniu na jednego obywatela) jest Złoczew, najmniej zaś – Klonowa.

Informacja o zadłużeniu została opracowana przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego po czterech kwartałach 2017 r. i danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby ludności według stanu na koniec 2016 r.

Nominalnie największą kwotę zobowiązań finansowych w powiecie ma Miasto Sieradz: 29 582 254 zł. Podzielenie jej przez liczbę mieszkańców (wg GUS jest to 42 762) daje 692 zł. To z kolei lokuje Sieradz w gronie tych mniej zadłużonych samorządów gminnych powiatu. Jeśli kierować się zobowiązaniami „na głowę” obywatela, to najbardziej zadłużeni są mieszkańcy gminy Złoczew. Na każdego z nich, niezależnie od wieku, przypada bowiem 1 574 zł. Na przeciwległym biegunie rankingu znajduje się gmina Klonowa, której nominalny dług wynosi nieco ponad 160 tys. zł, a w przeliczeniu na mieszkańca: 55 zł.

Kwoty te są oczywiście niczym w porównaniu z najbardziej zadłużonymi samorządami największych polskich miast: Warszawą, Łodzią, Wrocławiem i Krakowem. Ogólne zadłużenie stolicy wynosi 5 mld 126 mln zł, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca: 2,9 tys. W przypadku Łodzi jest to odpowiednio: 2 mld 685 mln i 3,9 tys. Wrocław ma 2 mld 674 mln długu (4,2 tys. na mieszkańca), a Kraków – 2 mld 309 mln (3 tys.).

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że łączne zadłużenie gmin na koniec 2017 r. wyniosło 57 mld 205 mln zł, co daje 969 zł na mieszkańca. Na 2478 gmin ujętych w zestawieniu, 79 w ogóle nie ma długu, a w kolejnych 93 jest on mniejszy niż 100 zł na mieszkańca.

Zadłużenie gmin powiatu sieradzkiego:

Złoczew: kwota zadłużenia ogółem: 11 364 679 , zadłużenie na mieszkańca: 1 574 zł. Liczba mieszkańców: 7 222.

Burzenin: kwota zadłużenia ogółem: 6 707 024 zł, zadłużenie na mieszkańca: 1 212 zł. Liczba mieszkańców: 5 533.

Błaszki: kwota zadłużenia ogółem: 14 796 934 zł, zadłużenie na mieszkańca: 1 005 zł. Liczba mieszkańców: 14 727.

Brzeźnio: kwota zadłużenia ogółem: 5 783 207 zł, zadłużenie na mieszkańca: 913 zł. Liczba mieszkańców: 6 336.

Brąszewice: kwota zadłużenia ogółem: 3 468 588 zł, zadłużenie na mieszkańca: 766 zł. Liczba mieszkańców: 4 531.

Warta: kwota zadłużenia ogółem: 9 389 927 zł, zadłużenie na mieszkańca: 731 zł. Liczba mieszkańców: 12 844.

Sieradz miasto: kwota zadłużenia ogółem: 29 582 254 zł, zadłużenie na mieszkańca: 692 zł. Liczba mieszkańców: 42 762.

Sieradz gmina: kwota zadłużenia ogółem: 5 853 100 zł, zadłużenie na mieszkańca: 559 zł. Liczba mieszkańców: 10 468.

Wróblew: kwota zadłużenia ogółem: 2 713 838 zł, zadłużenie na mieszkańca: 442 zł. Liczba mieszkańców: 6 139.

Goszczanów: kwota zadłużenia ogółem: 1 326 652 zł, zadłużenie na mieszkańca: 240 zł. Liczba mieszkańców: 5 534.

Klonowa: kwota zadłużenia ogółem: 160 125 zł, zadłużenie na mieszkańca: 55 zł. Liczba mieszkańców: 2 913.

T.O.