^ Powrót na górę

 

 

Święto Policji w KPP w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

policja
Sieradzcy policjanci obchodzili Święto Policji. Podczas uroczystości w auli wykładowej Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu (przy Komendzie Powiatowej Policji) awanse służbowe i nagrody otrzymało kilkudziesięciu funkcjonariuszy oraz pracownicy cywilni.

Z okazji święta, życzenia policjantom i pracownikom cywilnym policji składali samorządowcy, pracownicy pozostałych służb mundurowych oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek współpracujących. W imieniu sieradzkiego samorządu powiatowego w obchodach Święta Policji wzięli udział starostowie – Mariusz Bądzior (starosta sieradzki) i Marek Kanicki (wicestarosta).

– Wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym KPP w Sieradzu składam serdeczne życzenia oraz podziękowania za rzetelną służbę i pomoc w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa naszego powiatu. Dziękuję za odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra nas wszystkich. Wasza praca w spełnianiu tak szczytnego obowiązku jest powodem do dumy i zadowolenia. Niech wysiłek związany z pełnieniem tej odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby będzie źródłem wielu osiągnięć, satysfakcji i uznania – mówił starosta.

Obecny na obchodach młodszy inspektor Tomasz Olczyk, I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, przypomniał, że w tym roku przypada 99. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Podkreślał, iż świętując, nie możemy zapominać o historii, o ludziach, którzy wiele lat temu budowali struktury policji dla mieszkańców odrodzonej ojczyzny, a w latach II wojny światowej walczyli o za ojczyznę i ginęli. Jako przykład podał 8 tysięcy funkcjonariuszy, którzy zostali zamordowani w Katyniu.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

21  22

24  25

26  27