^ Powrót na górę

 

 

Wspomnienie o ks. Leśniewskim

Rozmiar tekstu:

powstanie1
Klub Historyczny im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego zorganizował spotkanie wspomnieniowe przy grobie księdza infułata majora Apolinarego Leśniewskiego, kapelana Armii Krajowej w powstaniu warszawskim.

– Kwiaty, które składamy dziś na grobie księdza infułata, niech będą symbolicznym hołdem dla powstańców, którzy 74 lata temu stanęli do walki na ulicach Warszawy. Jesteśmy im winni pamięć i podziękowanie. Powinniśmy również pamiętać o tym, że w powstaniu walczyła grupa mieszkańców ziemi sieradzkiej – powiedział na spotkaniu wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, który w imieniu władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego złożył wiązankę na grobie kapelana AK.

Listę nazwisk powstańców warszawskich rodem z Sieradzkiego już w latach 80. przygotował regionalista Jan Pietrzak. Niektórych z nich przypomniał również na spotkaniu przy grobie ks. Leśniewskiego, wymieniając m.in. Zofię Bożenę Raźniewską, Teresę Bidas-Malinowską i Walentego Błońskiego. Przybliżył także postać sieradzkiego infułata.

Ks. mjr Apolinary Leśniewski pochodził z Wróblewa. W 1920 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przed wybuchem wojny pracował we Włocławku jako nauczyciel religii, a potem w Ministerstwie Wyznań i Oświecenia Publicznego jako wizytator. W czasie wojny był kapelanem wojskowym, a podczas powstania warszawskiego również kapelanem AK. Był pierwszym powojennym proboszczem sieradzkiej fary. Zmarł w 1984 roku.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

16  17

18  19