^ Powrót na górę

 

 

Konsultacje ws. organizacji pozarządowych

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Do 9 sierpnia w powiecie sieradzkim potrwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi, dotyczące Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatorem konsultacji jest Zarząd Powiatu Sieradzkiego.

Konsultacje odbywają się w Powiecie Sieradzkim w dniach od 2 sierpnia do 9 sierpnia 2018 r. na podstawie Uchwały Nr 557/2018 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 24 lipca 2018 r.

Uwagi i opinie, zgłoszone w trakcie konsultacji, mogą być pomocne przy opracowaniu ostatecznej wersji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Z projektem programu można się zapoznać na stronie internetowej www.spsieradz.finn.pl w zakładce Tablica Ogłoszeń/Wydział Organizacyjny. Pisemne uwagi (według załączonego formularza)prosimy kierować na adres Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz lub składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej – I piętro, pokój nr 121.

Szczegóły tutaj: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2018

T.O.