^ Powrót na górę

 

 

Identyfikacja zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Starosta sieradzki informuje, że dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Podstawą prawną jest art. 101d ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z prawem, zanieczyszczeniem powierzchni ziemi jest takie zanieczyszczenie, które powstało przed 30 kwietnia 2007 roku lub jest wynikiem działalności zakończonej przed tym dniem. Może to być również szkoda w środowisku na powierzchni ziemi (w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), spowodowana przez zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić staroście. Można to zrobić:

– pisemnie, wysyłając zgłoszenie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradzu, lub osobiście w kancelarii ogólnej starostwa (I piętro, pokój nr 121),

– pocztą elektroniczną, wysyłając informację na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

– za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Prawo ochrony środowiska mówi również, że władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Zgłoszenie powinno zawierać dane wyszczególnione w art. 101e ust. 2 tej ustawy.

Szczegółowe informacje na temat identyfikacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi można uzyskać pod numerem telefonu 43 822 49 15.

Do pobrania: wzór zgłoszenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

T.O.