^ Powrót na górę

 

 

Remonty w sieradzkim DPS

Rozmiar tekstu:

dps
W Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu trwają roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz planowanym uruchomieniem Dziennego Domu „Senior+”.

Na obie inwestycje Powiat Sieradzki pozyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. „Senior+” powstanie dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w kwocie prawie 200 tys. zł, przy wkładzie własnym wynoszącym 50 tys. – Będzie ona funkcjonowała przez co najmniej 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku przez przynajmniej 8 godzin dziennie. Uczestnicy zajęć będą mieli zagwarantowany dowóz oraz jeden ciepły posiłek w ciągu dnia – mówi Mariusz Bądzior, starosta sieradzki. „Senior+” rozpocznie działalność 1 stycznia przyszłego roku.

Równocześnie odbywa się remont pomieszczeń rehabilitacji. Dotację na tę inwestycję – 188 tys. zł – przyznał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wkład własny Powiatu wyniósł 210 tys., co dało łączną kwotę prawie 400 tys. zł. Roboty budowlane na rehabilitacji potrwają do końca listopada 2018 r.

T.O.

1  5

3  4

6  7

8  9