^ Powrót na górę

 

 

Dochody gmin w mijającym dziesięcioleciu

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Gminy powiatu sieradzkiego w latach 2008-2017 zwiększyły swoje dochody średnio o ponad 600 zł (w przeliczeniu na mieszkańca). Górę i dół tabeli dzieli przepaść: w gminie Wróblew kwota dochodu przekroczyła 1 300 zł, w gminie Goszczanów osiągnęła wartość 85 zł.

Ranking gmin, na podstawie dochodów uzyskanych w dziesięcioleciu 2008-2017, przygotował Główny Urząd Statystyczny. Oparł się na wpływach z podatków i opłat oraz udziałach w PIT i CIT. W zestawieniu ujął 2478 gmin.

Średni wzrost dochodów gmin w skali kraju wyniósł około 800 zł na jednego mieszkańca, co daje wynik 47 proc. Średnia dla powiatu sieradzkiego jest nieco niższa, choć szczegółowe wyniki są bardzo zróżnicowane. I tak dochody gminy Wróblew przez ostatnie 10 lat wzrosły aż o 176 proc. Kwotowo jest to 2110 zł. Wynik ten daje gminie Wróblew 34. miejsce w kraju. Dla porównania – najniższą kwotę wzrostu ma gmina Goszczanów, której dochody wzrosły o 11 proc. (85 zł), przez co znalazła się ona na 2390. pozycji.

Szczegółowe informacje w poniższej tabeli.

T.O.

zestawienie