^ Powrót na górę

 

 

Rocznica wybuchu wojny

Rozmiar tekstu:

wojna
Władze samorządowe Powiatu Sieradzkiego wzięły udział w uroczystości z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowanej na cmentarzu w Sieradzu Męce. Uczciły w ten sposób pamięć żołnierzy polskich poległych w pierwszych dniach września 1939 r. podczas walk na linii rzeki Warta.

Kwiaty na zbiorowej mogile 160 żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: starosta sieradzki Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki i przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda.

Uroczystość na cmentarzu poprzedziła msza święta w kościele w Męce. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz. Obchody uświetniła kompania honorowa 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Sieradza.

Głównym punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy września 1939. Składali je samorządowcy miasta, gminy i powiatu, a także kombatanci, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, szkół oraz organizacji społecznych.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31

32  33

34  35

36  37

39  40