^ Powrót na górę

 

 

Oświadczenie radnego Łukasza Bitnera

Rozmiar tekstu:

oswiadczenie
W nawiązaniu do tekstu, który ukazał się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Błaszki w dniu 10.09.2018 roku oświadczam, że informacje zawarte w artykule pt. „Czy dyrektor poniesie konsekwencje?” są zwykłymi kłamstwami, pomówieniami i oszczerstwami.

Wzywam anonimowego autora do sprostowania tych informacji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Podczas mojej 36-letniej działalności pedagogicznej kierowałem się zawsze zasadami dobra moich uczniów, a jako dyrektor bezpieczeństwo gimnazjalistów wyznaczałem za priorytet pracy szkoły.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 dochowałem należytej staranności w przygotowaniu organizacji roku szkolnego i zapewniam, że ani na jotę nie naruszyłem obowiązujących przepisów prawa. Uczniowie byli przez cały czas objęci opieką pedagogiczną zarówno w czasie zajęć, przed nimi oraz po nich. Opieka była także sprawowana przez pracowników gimnazjum w czasie przebywania uczniów na terenie zatoczki szkolnej, do której wybudowania w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów przyczyniłem się jako dyrektor gimnazjum i radny powiatowy.

Wysoką ocenę mojej pracy jako dyrektora gimnazjum otrzymywałem od wszystkich trzech urzędujących burmistrzów, z którymi współpracowałem od 1999 roku, kiedy zostałem dyrektorem. Zapewniam, że będę bronił swego dobrego imienia na wszystkich płaszczyznach, także przed organami wymiaru sprawiedliwości, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Łukasz Bitner

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Gruszczycach

Radny Powiatu Sieradzkiego I, IV i V kadencji