^ Powrót na górę

 

 

Powiatowa Komisja Wyborcza już pracuje

Rozmiar tekstu:

wybory
W środę 12 września rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Wyborcza w Sieradzu. Jej członkowie dyżurować będą przez kilka najbliższych dni do poniedziałku 17 września, do godz. 24:00.

Co najmniej dwie osoby z komisji, w tym przewodniczący lub jego zastępca, będą dyżurować w jej siedzibie, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu, plac Wojewódzki 3, tel. 43 822 42 12, fax. 43 822 55 57, tel. kom. 693 531 898.

Powiatowa Komisja Wyborcza będzie dyżurować:

12 września 2018 r. (środa) w godzinach 12:00 – 15:30

13 września 2018 r. (czwartek) w godzinach 12:00 – 15:30

14 września 2018 r. (piątek) w godzinach 12:00 – 15:30

15 września 2018 r. (sobota) w godzinach 12:00 – 18:00

17 września 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 15:00 – 24:00

Pełniący dyżur będą poinformowani o miejscu pobytu pozostałych osób wchodzących w skład komisji, by w razie potrzeby możliwe było zwołanie posiedzenia w celu rozstrzygnięcia spraw związanych z wyborami, np. podjęcia uchwały o skreśleniu kandydata bądź unieważnienia rejestracji listy.

Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w poniedziałek 17 września 2018 r. o godz. 21:00.

T.O.