^ Powrót na górę

 

 

LI sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
W środę 26 września o godz. 13:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się LI sesja Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad LI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu obrad z L sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza LI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienie przybyłych gości

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych

9. Informacja Starosty Sieradzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od L do LI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

10. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

11. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sieradzkiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sieradzkiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części nieruchomości będącej własnością Powiatu Sieradzkiego na rzecz Gminy Goszczanów.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.