^ Powrót na górę

 

 

PTTK na stulecie niepodległości

Rozmiar tekstu:

pttk
Sieradzki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego uczcił setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z grupą współorganizatorów przygotował uroczystość pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz konferencję „Sieradzanie w drodze do niepodległej”.

Ci współorganizatorzy to Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Okręgowe, Sieradzkie Centrum Kultury, Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szwadron Kawalerii Ziemi Konińskiej. Obchody objęte były honorowym patronatem starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora i prezydenta Sieradza Pawła Osiewały.

Pod pomnikiem marszałka kwiaty złożyła wspólna delegacja organizatorów, samorządów powiatu i miasta oraz Hufca Pracy 5-16 w Sieradzu. Na uroczystości sieradzki oddział PTTK zaprezentował swój nowo ufundowany sztandar, poświęcony 16 września 2018 r. podczas mszy świętej w Bazylice Mniejszej. Ojcem chrzestnym nowego sztandaru jest Andrzej Ruszkowski, matką chrzestną – Krystyna Brodowska.

Spotkanie pod pomnikiem miało swoją kontynuację na sali C Starostwa Powiatowego, gdzie bezpośrednio po uroczystości i marszu niepodległości ulicami Kościuszki, Ogrodową, Kolegiacką, Polną, Leszka Czarnego i Piłsudskiego, odbyła się konferencja pod nazwą „Sieradzanie w drodze do niepodległej”.

– Jako organizacja promująca lokalne walory przyrodnicze i kulturowe, chcieliśmy pokazać, jak wyglądała droga do niepodległości tutaj, na naszych terenach. Bo przecież o niepodległą Polskę walczono wszędzie. Nie były to jakieś mityczne wydarzenia, rozgrywające się gdzieś daleko. Organizowanie wojska, walki, wypieranie zaborców z terenów odradzającego się państwa, to wszystko miało miejsce tutaj, niedaleko, w miejscowościach naszego powiatu. Stąd też tytuł konferencji: „Sieradzanie w drodze do niepodległej” – mówi Wiesława Sujecka, prezes PTTK Oddział Sieradz.

W wygłoszonych referatach prelegenci potraktowali sieradzan szerzej, jako mieszkańców Sieradzkiego. I tak Andrzej Ruszkowski, redaktor naczelny kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, opowiedział o Polskiej Organizacji Wojskowej na Ziemi Sieradzkiej. Barbara Cichecka, dyrektor Muzeum Miasta i Rzeki Warty, przypomniała udział społeczności miasta Warta w odzyskaniu niepodległości. Ten sam temat, tyle że w odniesieniu do mieszkańców Błaszek, poruszył w swoim wykładzie dr Marek Król, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Błaszkach. Jak podtrzymywano świadomość narodową w czasach zaborów, pokazała polonistka Wiesława Kruszek, a Józef Szubzda, historyk (emerytowany nauczyciel, były prezydent Sieradza) zreferował postawy społeczeństwa polskiego przed pierwszą wojną światową wobec szansy odzyskania niepodległości. Konferencję zakończyła prelekcja Anny Piestrzeniewicz z Muzeum Okręgowego w Sieradzu, dotycząca muzealiów związanych z odzyskaniem niepodległości, znajdujących się w zasobach sieradzkiego muzeum.

Zainteresowanych tematami poruszanymi na spotkaniu w sali C odsyłamy do publikacji, zatytułowanej tak jak temat konferencji – „Sieradzanie w drodze do niepodległej”, pod redakcją Andrzeja Ruszkowskiego. Książka powstała właśnie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Można ją nabyć w bibliotece powiatowej przy Żwirki i Wigury.

T.O.

A  B

C  D

E  F

G  H

I  J

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  17

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27

28  29

30  31