^ Powrót na górę

 

 

Jak używać synonimów?

Rozmiar tekstu:

pbp
Wyrazy jednoznaczne i bliskoznaczne. Jak ich używać? W jaki sposób wyszukiwać najlepsze, najbardziej trafne zastępniki semantyczne? Na pytania te odpowiedział polonista Tomasz Oszczęda w wykładzie zatytułowanym „Jak korzystać z synonimów?”, wygłoszonym we wtorek 16 października dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wykładu wysłuchały trzy klasy z dwóch sieradzkich placówek – II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Jawne komplety literackie i językowe”, realizowanego przez sieradzką PBP dzięki dofinansowaniu z Funduszu Promocji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

projekt