^ Powrót na górę

 

 

Zjazd kombatantów w starostwie

Rozmiar tekstu:

kombatanci
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się VII zjazd sieradzkiego oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Na spotkaniu tym weterani odznaczyli osoby zasłużone dla organizacji.

– Zawsze zależało nam na tym, by w działalność związku zaangażować możliwie największą liczbę osób, a szczególnie młodzież szkolną. Serdecznie dziękujemy tym, którzy wspierają nas jak mogą, użyczając lokali czy organizując spotkania, na których przekazujemy młodym ludziom prawdziwą wiedzę historyczną – mówi Eugeniusz Wieczorek, prezes ZKRPiBWP Oddział Sieradz. W tym roku wśród odznaczonych znaleźli się dyrektorzy szkół, samorządowcy oraz sami kombatanci.

Największym problemem ZKRPiBWP jest topniejąca z każdym rokiem liczba członków. Do sieradzkiego oddziału należy obecnie około tysiąca osób, jednak większości z nich podeszły wiek i związane z nim choroby nie pozwalają na aktywną działalność. W latach świetności było ich pięć razy więcej. Od poprzedniego spotkania, czyli przez cztery lata, w regionie sieradzkim ubyło 300 kombatantów.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  21

22  23

24  25

26  27