^ Powrót na górę

 

 

Zmiany zasad przyznawania nagród

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Informujemy, że dotychczasowe terminy i tryb składania wniosków o przyznanie nagród starosty sieradzkiego dla trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zostaną zmienione.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego (18 października) radni przyjęli co prawda uchwałę w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, jednak jej treść nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała ta uchyla postanowienia uchwały Rady Powiatu w tej samej sprawie z 10 listopada 2010 r., w związku z czym terminy i tryb składania wniosków przez podmioty uprawnione do ubiegania się o nagrody starosty, ulegną zmianie.

Informacje na temat nowych terminów i zasad przyznawania nagród zostaną podane po opublikowaniu treści uchwały z 18 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

T.O.