^ Powrót na górę

 

 

LIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
W środę 7 listopada o godz. 14:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu Sieradzkiego. Będzie to ostatnie posiedzenie kadencji 2014-2018.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza LIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wystąpienia przybyłych gości.

7. Interpelacje radnych.

8. Wystąpienia radnych.

9. Informacja Starosty Sieradzkiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od LII do LIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego na lata 2018 – 2036.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sieradzkiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Sieradzkiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” oraz kryteriów uczestnictwa.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

T.O.