^ Powrót na górę

 

 

Strategia podsumowana przez PCPR

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu podsumowało Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sieradzkim. Spotkanie podsumowujące odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Zdrowie fizyczne i psychiczne, dbanie o kondycję i sprawność, a także utrzymanie dobrego samopoczucia na długie lata – tak w skrócie można określić tematykę spotkania konferencji w starostwie. Profilaktyce oraz konkretnym działaniom w tym zakresie poświęcona była Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, realizowana przez sieradzki PCPR. Do tematyki profilaktyki zdrowia psychicznego nawiązywał wykład psycholog Karoliny Szymczak.

W ramach SRPS odbyło się szereg zajęć i warsztatów, w tym zajęcia aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, taneczne i ekologiczne. Konferencja była dobrą okazją do ich podsumowania.

Na spotkaniu PCPR zaprezentował również założenia Centrum Usług Społecznych. – Chodzi w nim o zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkających w powiecie sieradzkim. Usługi te realizujemy częściowo w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, a częściowo poza nim – wyjaśnia Krystyna Marcińczak, dyrektor Centrum.

CUS proponuje usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (w domu beneficjenta) oraz krótkookresowy pobyt wytchnieniowy, usługę transportową, klub seniora i specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego. Ponadto w ramach CUS realizowane jest poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

Za projekt CUS, Powiat Sieradzki został doceniony przez organizatorów konkursu o nagrodę marszałka województwa łódzkiego „Województwo łódzkie przyjazne rodzinie” w kategorii „Samorząd przyjazny rodzinie”.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10