^ Powrót na górę

 

 

Szkolenie na temat FAS i ADHD

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zorganizowało szkolenie dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Dotyczyło ono specyfiki opieki nad dziećmi cierpiącymi na FAS i ADHD.

FAS jest konsekwencją picia przez kobietę alkoholu w ciąży, z kolei ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Z jednym i drugim prędzej czy później przyjdzie się zetknąć rodzicom zastępczym, dlatego powinni oni wiedzieć, jak reagować na te schorzenia u dzieci. Służyło temu szkolenie, przeprowadzone 8 listopada 2018 r. przez psychologów z łódzkiego Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. Organizatorem szkolenia był PCPR w Sieradzu. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

W trakcie szkolenia zostały omówione m. in. specjalistyczne metody terapii oraz formy pomocy dzieciom z FAS i ADHD w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy poznali również przydatne adresy placówek specjalizujących się w diagnozie i terapii.

T.O.

1  2