^ Powrót na górę

 

 

I sesja Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
W piątek 23 listopada o godz. 12:00 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędzie się I sesja Rady Powiatu Sieradzkiego VI kadencji 2018-2023. Na posiedzeniu tym zostaną wybrane władze Powiatu Sieradzkiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

2. Ślubowanie radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

4. Powołanie sekretarza I sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Sieradzkiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Sieradzkiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Sieradzkiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu Sieradzkiego.

Skład Rady Powiatu Sieradzkiego na kadencję 2018 – 2023:

Baliński Tomasz

Bądzior Mariusz

Bruś Sławomir

Czyżak Andrzej

Dęga Frątczak Sylwia

Gotkowicz Kazimiera

Hankiewicz Jan

Joachimiak Daniel

Kołodziejczyk Jan

Kołoszczyk Olga

Ławniczak Michał

Palma Daniel

Płóciennik Marek

Rojanek Małgorzata

Sterna Artur

Sulgan Maciej

Szewczyk Edward

Terka Michał

Walczak Jacek

Wardęga Grzegorz

Wilczyński Konrad

Wzgarda Michał

Żubrowski Krzysztof

T.O.