^ Powrót na górę

 

 

Onomastyka na „Jawnych kompletach”

Rozmiar tekstu:

pbp
Imiona, nazwiska i nazwy miejscowości były tematem ostatniego wykładu z cyklu sześciu spotkań, zorganizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach projektu „Jawne komplety literackie i językowe”.

Wykład wygłosił polonista Tomasz Oszczęda, a słuchaczami byli uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Klonowej. Miejscem spotkania była klonowska Gminna Biblioteka Publiczna.

Zagadnienia z zakresu onomastyki to ostatni temat, jaki został podjęty w cyklu wykładów poświęconych sześciu działom językoznawstwa polonistycznego: związki frazeologiczne i przysłowia omówiła Ewa Jaśkiewicz, temat słów kłopotliwych i zapożyczeń w polszczyźnie podjęła Wiesława Kruszek, zaś synonimikę i onomastykę omówił Tomasz Oszczęda.

T.O.

projekt