^ Powrót na górę

 

 

Nagrody Zarządu Powiatu w dziedzinie kultury

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyznał doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Laureaci odbiorą je 12 grudnia na gali w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Sieradzu.

Nagrody przyznano 15 osobom w dwóch kategoriach: za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego (indywidualne) oraz za całokształt działalności – indywidualne i zbiorowe. Nadesłane kandydatury oceniała komisja (powołana przez Zarząd Powiatu uchwałą z 30 października 2018 r.) w składzie:

– Elżbieta Cieślak (przewodnicząca), kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu,

– Katarzyna Grochowicka, inspektor w Referacie Spraw Społecznych,

– Kazimiera Gotkowicz, przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych w Radzie Powiatu Sieradzkiego (wg stanu z poprzedniej kadencji),

– Anna Szczepaniak-Zdunek, przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych (wg stanu z poprzedniej kadencji),

– Jacek Walczak, przedstawiciel Komisji Budżetu i Finansów (wg stanu z poprzedniej kadencji),

– Marek Płóciennik, przedstawiciel Komisji Budżetu i Finansów (wg stanu z poprzedniej kadencji).

Po rozpatrzeniu wniosków komisja postanowiła, że doroczne nagrody Zarządu Powiatu w tym roku otrzymają:

Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego (indywidualne):

1. MARIANNA FORNALCZYK-LISIAK       

Inicjatorka wielu warsztatów rękodzieła, przeglądów pieśni ludowej, koncertów kolęd, programów zdrowotnych oraz wyjazdów edukacyjnych i turystycznych, organizowanych dla społeczności wiejskiej. Współorganizatorka wyjazdów kolonijnych dla dzieci i młodzieży wiejskiej oraz spotkań Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie sieradzkim. Jako prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu wraz z podległymi kołami przez lata aktywnie uczestniczyła w dożynkach powiatowych, a później we wszystkich edycjach Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego. Co roku bierze udział w wystawach stołów wielkanocnych i spotkaniach sołtysów (1200 zł).

2. EWA MARCINIAK-KULKA

Animatorka i autorka wielu działań i projektów aktywizujących lokalną społeczność, w tym imprez promujących sztukę, kulturę i tradycję ludową sieradzczyzny. Współautorka scenariuszy widowisk obrzędowych. Autorka artykułów prasowych i audycji radiowych na temat kultury w środowisku lokalnym oraz oświaty. Jurorka w wielu konkursach pieśni ludowej, kabaretów wiejskich, prezentacji zwyczajów i obrzędów. Członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu. Aktywnie uczestniczy w pracach Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu (1200 zł).

3. ANNA PIESTRZENIEWICZ

Od 2003 r. pracownik Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Pracuje na stanowisku kustosza i pełni obowiązki kierownika działu historii. Przedstawicielka powiatu sieradzkiego i Muzeum Okręgowego w Sieradzu w pracach i badaniach łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 2004-2016. Autorka 23 publikacji naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych. Zrealizowała ponad 20 autorskich projektów wystawienniczych i (we współpracy z innymi pracownikami muzeum) około 50 ekspozycji okolicznościowych (1200 zł).

4. JACEK WALCZAK

Doświadczony samorządowiec, wielokrotnie wyróżniany za działalność społeczną – np. w 2011 r. został Samorządowym Menedżerem Regionu w województwie łódzkim (tytuł przyznany przez Puls Biznesu i agencję badawczą Pentor). W 2015 r. otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. W tym samym roku został odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną. Od kilku kadencji radny Powiatu Sieradzkiego (1200 zł).

5. HALINA ŚWINIARSKA

Od 2005 r. czynnie zaangażowana jako wolontariuszka w renowację zabytkowego, XIII-wiecznego klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu. Pełniąc funkcję prezesa Społecznego Komitetu Renowacji Klasztoru, stara się o pozyskiwanie środków na remont kościoła. Zajmuje się również rozliczaniem tych funduszy i doglądaniem przebiegu prac. Od wielu lat zaangażowana w działalność chóru „Cantilena”. Pomaga w organizacji imprez – m.in. jarmarków urszulińskich, plenerów malarskich i koncertów charytatywnych (1200 zł).

6. BOGUMIŁ ADAMIAK

Członek zespołu „Znad Swędrni”, z którym zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. A są to między innymi: II nagroda Międzypowiatowego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie (kwiecień 2018, rok wcześniej zespół został jego laureatem), laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie (czerwiec 2018). W obu tych festiwalach zespół „Znad Swędrni” – z Bogumiłem Adamiakiem w składzie – zdobywał tytuł laureata we wcześniejszych edycjach: 2014, 2015 i 2016 (1200).

7. EWA JAŚKIEWICZ

Od lat 80. prowadzi działalność społeczną w dziedzinie upowszechniania kultury. Działała jako jurorka w konkursach i przeglądach literackich, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu i Szkołę Podstawową Gminy Sieradz. Współpracuje z sieradzką telewizją regionalną, prowadząc wywiady z zasłużonymi dla lokalnej kultury sieradzanami. Od 2000 r. pracuje na rzecz Fundacji Wspierania Kultury Miasta Sieradza. Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1200).

8. BARTOSZ BARTEL

Od 14 lat pracuje w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, zajmując się kompleksową obsługą spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, wystaw i innych wydarzeń organizowanych w PBP. Jego zadania polegają na zabezpieczeniu odpowiedniej do rodzaju imprezy instalacji technicznej (nagłośnienie, oświetlenie, multimedia) oraz zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania. Opracowuje również wszelkie materiały promujące wydarzenia – plakaty, zaproszenia i prezentacje, najczęściej w oparciu o własne projekty (1200 zł).

Za całokształt działalności (indywidualne):

1. URSZULA PRZYBYLAK

Od 1997 r. należy do zespołu śpiewaczego „Melodia”, a od 7 lat również do kapeli podwórkowej „Złoczewianie”. Przez szereg lat brała czynny udział zarówno w próbach, jak i występach obu formacji, w różnych wydarzeniach kulturalnych o randze gminnej, powiatowej i krajowej, skupiając się przy tym na rozwijaniu swoich umiejętności i pasji muzycznych (1600 zł).

2. HANNA KRAWCZYK

Od 1986 r. zatrudniona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Sieradzu, od 1990 jako kierownik biblioteki dla dzieci i młodzieży. Rozwijała różnorodne formy działalności upowszechniającej czytelnictwo w tej grupie wiekowej, organizowała popularne konkursy i przedstawienia z udziałem dzieci. Po likwidacji województwa sieradzkiego pracowała jako główny specjalista w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, gdzie zajmowała się działalnością związaną z promocją dorobku kulturowego powiatu. W 2010 r. objęła stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. W swojej pracy kładzie szczególny nacisk na rozwijanie funkcji biblioteki jako „trzeciego miejsca” (po domu i pracy), co wiąże się ze stałym wzbogacaniem oferty bibliotecznej o nowe formy pracy z czytelnikiem i dbałością o bazę materialną instytucji. Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Rady Przyjaciół Harcerstwa i Fundacji Wspierania Kultury Miasta Sieradza (1600 zł).

3. ZBIGNIEW MIERZWIŃSKI

Od 1989 r. pracuje jako instruktor muzyki w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu, ucząc młodzież i dzieci gry na instrumentach klawiszowych i gitarze. Wielu wychowanków kontynuuje przygodę z muzyką na płaszczyźnie amatorskiej i zawodowej. Ponadto od 2012 r. jest instruktorem zespołu muzycznego seniorów „Apasjonata”, dla którego opracowuje programy oraz aranżacje muzyczne i wokalne (1600 zł).

4. ANTONI BRYŁKA

Wieloletni działacz społeczny i kulturalny. Od 1956 r. działa na rzecz kultury, uczestnicząc m.in. w młodzieżowym zespole muzycznym i w orkiestrze dętej przy OSP w Klonowej. W latach 1970-1980 naczelnik tej jednostki, a w latach 2003-2011 jej prezes. Od lat 70 do dnia dzisiejszego społeczny fotograf amator i kronikarz. Od 2013 r. oficjalny opiekun orkiestry dętej OSP w Klonowej. Dba o rozwój zespołu, angażując się na rzecz pozyskiwania funduszy na zakup nowych instrumentów oraz w działania mające na celu rozwój muzyczny. Dzięki jego staraniom, orkiestra przyciąga młodych muzyków, którzy rozwijają swój talent muzyczny, i jest wizytówką gminy (1600 zł).

Za całokształt działalności (zbiorowe):

1. Warta Folk Band

Zespół powstał w 2010 r. przy Warckim Centrum Kultury, pod nazwą „Kapela z Warty”. Jego twórczość jest próbą ocalenia od zapomnienia przynajmniej części folkloru ziemi sieradzkiej. Piosenki wykonywane przez zespół zostały zaczerpnięte z repertuaru autentycznych sieradzkich zespołów ludowych, a większość z nich pochodzi z repertuaru zespołu śpiewaczego „Jezioranki” z Jeziorska. Zespół ma na koncie dwie płyty: „Jak jo pójde na rynecek” z 2012 r. i „Miałaś wiunek” z 2018. Warta Folk Band jest uczestnikiem wszystkich ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Od 2017 r. zespół występuje w składzie: Wiktor Baranowski (śpiew, klarnet), Marcin Wojtysiak (akordeon), Maciej Piniarski (kontrabas, chórki), Zbigniew Angulski (gitara, chórki), Krzysztof Bednarek (perkusja) i Luigi Liberati (instrumenty klawiszowe) (4000 zł).

2. ZESPÓŁ OBRZĘDOWO-ŚPIEWACZY „KLICZKOWIANKI”

Powstał w 1983 roku, w bieżącym roku obchodzi więc 35-lecie działalności. Funkcjonuje pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu. „Kliczkowianki” należą do rzadkich już autentycznych zespołów ludowych, kultywujących tradycje kultury powiatu sieradzkiego. Obecnie skład liczy 7 osób. Są to społecznicy amatorzy. Zespół propaguje lokalną obrzędowość w całym kraju, utrwalając w świadomości społecznej bogactwo folkloru ziemi sieradzkiej, przedstawiając obrzędy i tradycje naszych przodków (4000 zł).

3. ORKIESTRA DĘTA PRZY OSP W BRĄSZEWICACH

Działa od 1949 r. Jej założycielem i pierwszym kapelmistrzem był pan Tadeusz Górski. Obecnie zespół liczy 25 członków, z czego 80 proc. stanowi młodzież. Występy orkiestry uświetniają ważne uroczystości państwowe, gminne i kościelne. Zakresem swojego działania sięga ona daleko poza granice gminy, biorąc udział w licznych przeglądach i imprezach o charakterze kulturalnym na terenie powiatu i poza jego granicami (4000 zł).

T.O.