„Senior+” czeka na podopiecznych

Rozmiar tekstu:

dps
Pomieszczenia Dziennego Domu „Senior+” są już gotowe. Jednostka będzie działała na IV piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 34 od 1 stycznia 2019 r. przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Pomysł utworzenia „Seniora+” w Sieradzu zrodził się ponad rok temu. 14 grudnia 2017 r. w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Powiat Sieradzki złożył wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020”. Znalazł się on na drugim miejscu zestawienia ofert po weryfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Dalsze postępowanie konkursowe prowadziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek Powiatu jest zgodny ze Strategią Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata 2015-2020. Cel operacyjny to poprawa jakości życia osób starszych i rozwijanie środowiskowych form ich wsparcia, w tym poprawienie dostępności i jakości usług, zaspokajanie potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Przez utworzenie „Seniora+” Powiat Sieradzki chce zapobiegać marginalizacji osób starszych, pomóc im w realizowaniu pasji oraz zachęcić do działania i przeciwdziałać biernemu spędzaniu czasu w samotności.

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania utworzonej w ramach programu „Senior+” placówki przez co najmniej 3 lata.

Kryteria odpłatności za pobyt w Domu ustala jednostka samorządu (zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej). Określa ona również zasady uczestnictwa seniorów w proponowanych zajęciach. Odpowiednie uchwały zostały już podjęte przez Radę Powiatu Sieradzkiego. Regulamin korzystania ze wsparcia w placówce zostanie sporządzony po wyborze kierownika jednostki.

Powiat Sieradzki jest jedynym samorządem powiatowym województwa łódzkiego, który znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu programu. Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę intencyjną, dotyczącą przystąpienia do projektu, i na tej podstawie została podpisana umowa nr 4/Moduł I/2018 z 3 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie utworzenia Domu w kwocie 199 880,22 zł. Całkowity koszt utworzenia „Seniora+”, wraz z wkładem własnym, wyniósł 249 850,28 zł.

Celem działalności Domu jest inicjowanie współpracy i łączenie inicjatyw lokalnych, prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów oraz włączenia ich w życie społeczności lokalnych. Placówka zapewni miejsca dla około 20 seniorów i będzie funkcjonowała co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez co najmniej 8 godzin dziennie. Podopieczni będą mieli zapewniony transport z miejsca zamieszkania do „Seniora+” i z powrotem oraz jeden gorący posiłek.

Zakres świadczeń udzielanych przez jednostkę będzie obejmował usługi socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej i kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy) oraz terapię zajęciową. Do wzięcia udziału m.in. w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących wymagane będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w nich.

W skład sieradzkiego „Seniora+” wchodzą:

– 1 pomieszczenie ogólnodostępne, wyposażone w stoły i krzesła, pełniące funkcję sali spotkań i jadalni,

– 1 pomieszczenie kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania posiłków,

– 1 pomieszczenie do utrzymania i zwiększania aktywności ruchowej oraz do kinezyterapii, wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (materace, rotory, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych, bieżnia, orbitrek, rower treningowy, stepper),

– 1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni z indywidualnymi szafkami (20 dla seniorów, 3 dla personelu),

– 1 łazienka, wyposażona w dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem oraz uchwytem pod prysznicem,

– 1 pokój zabiegowo-pielęgniarski,

– 1 pomieszczenie klubowe, wyposażone w kanapy i fotele oraz biblioteczkę, sprzęt RTV i komputery,

– 1 pomieszczenie do zajęć i terapii zajęciowej,

– 1 pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia.

Zostanie również wydzielone miejsce na pralkę i wyposażone miejsce do prasowania.

T.O.

1  2

3  4

5  7

8  9

10  11

12  13