^ Powrót na górę

 

 

Wsparcie finansowe dla stowarzyszeń

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Trzy podmioty otrzymają wsparcie od Powiatu Sieradzkiego w ramach konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ogólna kwota wsparcia wyniosła 39500 zł.

Komisja konkursowa zdecydowała, że w ramach promocji i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa kwotą 2400 zł wsparte zostanie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warcie oraz, kwotą 1100 zł, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w Rakowicach.

W zakresie współzawodnictwa powiatowego szkół powiatu sieradzkiego, kwotę 36000 zł przyznano Sieradzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Sieradzu.

T.O.