^ Powrót na górę

 

 

Mariusz Bądzior nowym wicestarostą

Rozmiar tekstu:

wicestarosta
Od 9 grudnia funkcję wicestarosty Powiatu Sieradzkiego pełni Mariusz Bądzior, wieloletni pracownik Starostwa Powiatowego i instytucji związanych z rolnictwem.

Mariusz Bądzior został wybrany przez Radę Powiatu Sieradzkiego V kadencji na posiedzeniu 9 grudnia 2014 roku. Za jego wyborem na stanowisko wicestarosty głosowało 20 radnych, 2 było przeciwnych.

Nowy wicestarosta Powiatu Sieradzkiego ma 43 lata. Od 2003 do 2014 roku pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Wcześniej pełnił funkcję prezesa spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej w Sieradzu, a jeszcze wcześniej – pracował w Izbie Rolniczej Województwa Sieradzkiego.

Zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu Powiatu (par. 24 załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Sieradzkiego), do zadań i kompetencji wicestarosty należy wykonywanie zadań powierzonych przez starostę, sprawowanie funkcji starosty w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, inicjowanie i pomoc w realizacji zadań starostwa i powiatu w dziedzinie promocji i informacji oraz współdziałanie z radą powiatu i komisjami rady w zakresie swoich kompetencji.

Ponadto wicestarosta – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatu Sieradzkiego (uchwała Rady Powiatu Sieradzkiego z 26 października 2005 roku) – nadzoruje zadania powiatu poprzez służby starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne w dziedzinach: przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, drogownictwo, inwestycje, komunikacja i transport, promocja i informacja, integracja europejska, oświata, kultura, kultura fizyczna i sport oraz pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

T.O.