^ Powrót na górę

 

 

Kwalifikacja wojskowa ruszy 4 marca

Rozmiar tekstu:

kwalifikacja
Powiat Sieradzki przygotowuje się do przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie od 4 marca do 4 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 16:00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Przebada 671 osób.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Powiatową komisję lekarską powołuje wojewoda (podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Obwieszczeniem z 13 grudnia 2018 r. Wojewoda Łódzki poinformował, że kwalifikacja wojskowa w województwie łódzkim będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r. Najwcześniej rozpocznie ją Łódź dla dzielnic Bałuty i Śródmieście, najpóźniej – Powiat Poddębicki.

Przed komisjami lekarskimi staną w tym roku mężczyźni urodzeni w 2000 r. (rocznik podstawowy), a także starsi, urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja obejmie również osoby urodzone w latach 1998-1999, którym minął okres czasowej niezdolności do służby wojskowej; którym okres czasowej niezdolności do służby mija po zakończeniu kwalifikacji, ale złożyli wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1995-2000, mające kwalifikacje do służby w wojsku, oraz osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

T.O.