^ Powrót na górę

 

 

Co zabrać na komisję wojskową?

Rozmiar tekstu:

kwalifikacja
Do rozpoczęcia pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej został jeszcze ponad miesiąc. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w poniedziałek 4 marca, jednak już teraz sieradzka Wojskowa Komenda Uzupełnień przypomina młodym ludziom, jakie dokumenty powinni okazać komisji podczas badania.

Komplet powinien zawierać obowiązkowo:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły), kontynuowanie edukacji (zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki) i kwalifikacje zawodowe (uprawnienia itp.),

– dokumentację medyczną (jeśli jest),

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do wcześniejszej kwalifikacji wojskowej (jeżeli udział w badaniach we właściwym terminie był niemożliwy).

Przypominamy, że PKL pracować będzie od 4 marca do 4 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 16:00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Przebada 671 osób. Staną przed nią mężczyźni urodzeni w 2000 r. (rocznik podstawowy), a także starsi, urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

T.O.